LUCA PACIOLI
KIVÁLÓSÁGI DÍJ

GY.I.K.

Mivel foglalkozik a Luca Pacioli Egyesület?

Az Egyesület hosszú távon biztosítani szeretné a pénzügy, számviteltudomány és az adózás területén a legkiemelkedőbb szakemberek folyamatos kinevelését. Bár egyesületünk főleg a hazai egyetemeken működő diákszervezetekben végzi fő tevékenységét, szeretnénk a tehetséges jövőbeli egyetemistákat már a felvételi folyamat legelején támogatni és bíztatni egyetemi jelentkezésükben.

Kik jelentkezhetnek a Luca Pacioli Kiválósági Díjra?

Várjuk minden olyan diák jelentkezését, aki idén a pályázati kiírásban meghatározott felsőoktatási intézmény adott képzésének valamelyikére felvételizik, valamint hátrányos anyagi helyzete miatt nehézséget okozhat számára az egyetemi hallgatói élet elkezdése.

Hol adhatom le jelentkezésemet a díjra?

A honlapon megtalálható pályázati felhívás elolvasása után, a weboldalon keresztül lehet regisztrálni. A regisztráció során első sorban az alapadataidat, illetve a pályázat elbírálásához szükséges információkat szeretnénk elkérni.

Hogyan kerülnek pontozásra a benyújtott pályázatok?

Minden határidőben beérkező pályázat egyedileg kerül bíráslára, a felhívásban szereplő értékelési elvek alapján. A pályázatok pontozási rendszerében 35 pont adható a pályázó szociális helyzete, 23 pont pedig a pályázó által elért tanulmányi eredményre. A Luca Pacioli Középiskolás Versenyen való szereplést 20 ponttal, míg a Luca Pacioli Középiskolás Versenyen kívüli iskolai tevékenységen túlmutató egyéb szakmai és sporttevékenységet 15 ponttal díjazzuk. Ezeken felül a pályázónak jelentkezéséhez csatolnia kell egy motivációs és tanári ajánlólevelet, mellyel 7 pont szerezhető.

Szociális helyzetem bemutatására milyen dokumentumokat kell csatolnom pályázatomhoz?

A honlapunkon történő regisztráció során meg kell adnod lakóhelyed típusát (saját tulajdon vagy bérlemény), ezen a lakcímen veled együtt élők számát, nyugdíjas/rokkantnyugdíjas eltartók számát, valamint a fogyatékossággal élő családtagok számát. Néhány esetben nyilatkozatodat szeretnénk kérni az egyes körülmények alátámasztásához: árvaság/félárvaság esetén; ha egyedül nevel eltartód; fogyatékosság esetén; hátrányos / halmozottan hátrányos helyzet esetén; ha öneltartó vagy. Az árvaságot/félárvaságot, hátrányos / halmozottan hátrányos helyzetet, valamint tartós betegséget igazolni szükséges a megfelelő dokumentummal. Ezen felül az egy háztartásban élő személyek jövedelmére vonatkozóan szükséges feltölteni az adóhatóság által kiállított megfelelő jövedelemigazolást.

A bírálat során mi kerül figyelembevételre tanulmányi eredményként?

A legutolsó 3 lezárt tanév év végén szerzett érdemjegyet az alábbi tantárgyakból: matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv (fő vagy első számú) és gazdasági szakmai tárgyak. Ha esetleg a felsorolt tantárgyak valamelyikét nem tanultad, az érdemjegy megadása nem kötelező. Ezen érdemjegyek alapján egyszerű átlagszámítással kerül meghatározásra a pontszám.

Mi számít az iskolai tevékenységen túlmutató egyéb szakmai és sporttevékenységnek?

A pályázatok elbírálása során pontokkal jutalmazzuk az iskolai tevékenységen kívül elért eredményeket. Egyéb szakmai tevékenységek alatt értjük a Luca Pacioli Középiskolás Versenyt, a középiskolai tanulmány során megszerzett nyelvvizsgát, valamint tanulmányi versenyeken elért helyezéseket. Sporttevékenység esetében szükséges a pályázathoz csatolni az elért eredményről szóló oklevelet vagy igazolást.

Kell egyéb dokumentumokat feltöltenem a jelentkezésem során?

A szociális körülmények igazolásához szükséges csatolni a pályázóval egy háztartásban élő személyek adóhatóság által kiállított jövedelemigazolását, valamint árvaságot, félárvaságot, hátrányos helyzetet, halmozottan hátrányos helyzetet és tartós betegséget igazoló dokumentumot. Ezen felül kötelező csatolni a pályázó által írt motivációs levelet, illetve tanári ajánlólevelet. A motivációs levél terjedelme maximum egy oldal, részletes formai követelmények a pályázati felhívásban szerepelnek. Kiemelkedő sporttevékenység esetén, a jelentkezéshez csatolni kell az elért eredményről szóló oklevelet.

Ki nyerheti el a Luca Pacioli Kiválósági Díjat?

A díjban maximum 20 fő részesülhet. A határidőn belül beérkezett pályázatokat bizottságunk pontszámokkal kiértékeli, majd a legtöbb pontszámot elérő 20 pályázó értesítésre kerül. Fontos, hogy a díj csak abban az esetben kerül folyósításra, ha a pályázó valóban felvételt nyert a pályázati kiírásban szereplő felsőoktatási intézmények meghatározott képzésének valamelyikére.

Mekkora összeget jelent a Luca Pacioli Kiválósági Díj?

A támogatás nettó 100.000 forint díjazottanként. A pénzösszeg négy részletben kerül utalásra: októberben, novemberben, decemberben és végül januárban. A támogatás összegét a díjazottak a tanulmányaik folytatására használhatják fel.

Milyen további teendőm van a pályázat elnyerése után?

Sikeres pályázat esetén a Luca Pacioli Egyesület támogatási szerződést köt a pályázóval. A pályázónak legkésőbb szeptember 15-ig hallgatói jogviszony igazolással kell alátámasztani aktív hallgatói jogviszonyát. Az Egyesület szeretne aktívan segíteni a díjazott egyetemi karrierjében, így a díjazottnak a támogatás folyósításának időszaka alatt be kell számolni röviden az adott hónapban végzett szakmai tevékenységéről. A beszámoló célja, hogy Egyesületünk további tanácsokkal, bátorítással támogathassa a díjat elnyerő „egyetemista gólyákat”.

Meddig kell benyújtani a pályázatot?

A pályázati időszak 2024. március 4-ig tart, eddig kell a honlapunkon keresztül, hiánytalanul leadni a pályázatokat. A nyertes pályázókkal egyesületünk legkésőbb 2024. március 21-ig szerződést köt.

Hogyan tudok segítséget kérni kérdés esetén?

Bármilyen kérdés, probléma esetén szívesen segítünk. Az alábbi e-mail-címen vagyunk elérhetőek: lpkd@pacioli.hu. A pályázattal kapcsolatos aktuális információkért pedig kövessétek honlapunkat, vagy a Luca Pacioli Egyesület Facebook- és Instagram-oldalát.