LUCA PACIOLI
KIVÁLÓSÁGI DÍJ

Pályázati kiírás

Luca Pacioli Kiválósági Díj

A Luca Pacioli Egyesület minden évben meghirdeti a Luca Pacioli Kiválósági Díj pályázatot, amelynek célja azon – felsőoktatási intézménybe felvételiző – hazai és külhoni diákok anyagi támogatása, akik tehetségesek és elhivatottak felsőfokú szakmai tanulmányaik elkezdése iránt.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyetemi felvételi eljárások során a díj elnyeréséért 2024-től fog járni pluszpont, a 2023-as Kiválósági Díj még nem jár ezzel az előnnyel!

Kik pályázhatnak?

Pályázatot nyújthat be azon személy, akire az alábbi feltételek együttesen érvényesek.

• Érettségi bizonyítvánnyal rendelkezik vagy 2023 tavaszán sikeres érettségi vizsgát tesz.

• Hátrányos szociális helyzetben él, amelyet a pályázat során megadandó adatokkal támaszt alá.

• 2023-ban az általános felvételi eljárás keretében beadta jelentkezését az alábbi felsőoktatási intézmények meghatározott képzésének

valamelyikére.

Babes-Bolyai Tudományegyetem

• Közgazdaság és Gazdálkodástudományi Kar

o Menedzsment

o Marketing

o Kereskedelem, a turizmus és a szolgáltatások gazdaságtana

o Üzletigazgatás

o Vállalat-gazdaságtan

o Bank és pénzügy

o Könyvelés és számviteli informatika

o Nemzetközi gazdaságtan és üzletek

Budapesti Corvinus Egyetem

o Pénzügy és számvitel

o Gazdálkodási és menedzsment

o Alkalmazott közgazdaságtan

o Nemzetközi gazdálkodás

Budapesti Gazdasági Egyetem

• Külkereskedelmi Kar

o Nemzetközi gazdálkodás

o Kereskedelem és marketing

• Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

o Kereskedelem és marketing

• Pénzügyi és Számviteli Kar

o Pénzügy és számvitel

o Gazdálkodási és menedzsment

Budapesti Metropolitan Egyetem

• Üzleti, Kommunikációs és Turisztikai Kar

o Pénzügy és számvitel

o Gazdálkodási és menedzsment

o Kereskedelem és marketing

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

• Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

o Pénzügy és számvitel

o Gazdálkodási és menedzsment

o Nemzetközi gazdálkodás

Debreceni Egyetem

• Gazdaságtudományi Kar

o Pénzügy és számvitel

o Gazdálkodási és menedzsment

o Nemzetközi gazdálkodás

o Kereskedelem és marketing

• Állam- és Jogtudományi Kar

o Jogász

Dunaújvárosi Egyetem

o Gazdálkodási és menedzsment

Edutus Egyetem

o Gazdálkodási és menedzsment

o Kereskedelem és marketing

Eötvös József Főiskola

o Gazdálkodási és menedzsment

Eötvös Loránd Tudományegyetem

• Gazdaságtudományi Kar

o Pénzügy és számvitel

o Gazdálkodási és menedzsment

o Nemzetközi gazdálkodás

o Kereskedelem és marketing

• Társadalomtudományi Kar

o Pénzügy és számvitel

o Gazdálkodási és menedzsment

o Kereskedelem és marketing

• Állam- és Jogtudományi Kar

o Jogász

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

• Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

o Gazdálkodási és menedzsment

Gábor Dénes Főiskola

o Gazdálkodási és menedzsment

Gál Ferenc Egyetem

• Gazdasági Kar

o Pénzügy és számvitel

o Gazdálkodási és menedzsment

IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola

o Gazdálkodási és menedzsment

o Nemzetközi gazdálkodás

Károli Gáspár Református Egyetem

• Állam- és Jogtudományi Kar

o Gazdálkodási és menedzsment

Kodolányi János Egyetem

o Gazdálkodási és menedzsment

Magyar Agrár- és Élettudomyányi Egyetem

• Gazdasági és Társadalomtudományi Képzések Központ

o Pénzügy és számvitel

o Gazdálkodási és menedzsment

o Kereskedelem és marketing

Milton Friedman Egyetem

o Pénzügy és számvitel

o Gazdálkodási és menedzsment

o Nemzetközi gazdálkodás

Miskolci Egyetem

• Gazdaságtudományi Kar

o Pénzügy és számvitel

o Gazdálkodási és menedzsment

o Nemzetközi gazdálkodás

o Kereskedelem és marketing

Neumann János Egyetem

• Gazdaságtudományi Kar

o Pénzügy és számvitel

o Gazdálkodási és menedzsment

o Nemzetközi gazdálkodás

o Kereskedelem és marketing

Nyíregyházi Egyetem

o Gazdálkodási és menedzsment

Óbudai Egyetem

• Keleti Károly Gazdasági Kar

o Gazdálkodás és menedzsment

o Kereskedelem és marketing

Pannon Egyetem

• Gazdaságtudományi Kar

o Pénzügy és számvitel

o Gazdálkodási és menedzsment

o Nemzetközi gazdálkodás

o Kereskedelem és marketing

Partiumi Keresztény Egyetem

• Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

o Bank- és pénzügyek

o Menedzsment

o Kereskedelmi, turisztikai és szolgáltató egységek gazdaságtana

Pécsi Tudományegyetem

• Közgazdaságtudományi Kar

o Pénzügy és számvitel

o Gazdálkodási és menedzsment

o Kereskedelem és marketing

• Állam- és Jogtudományi Kar

o Jogász

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

• Csíkszeredai Kar

o Általános közgazdaság

o Könyvelés és gazdasági informatika

o Marketing

Selye János Egyetem

o Vállalati gazdaságtan és menedzsment

Soproni Egyetem

• Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar

o Pénzügy és számvitel

o Gazdálkodási és menedzsment

o Nemzetközi gazdálkodás

Széchenyi István Egyetem

• Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

o Gazdálkodási és menedzsment

o Kereskedelem és marketing

Szegedi Tudományegyetem

• Gazdaságtudományi Kar

o Pénzügy és számvitel

o Gazdálkodási és menedzsment

o Kereskedelem és marketing

• Állam- és Jogtudományi Kar

o Jogász

Tokaj-Hegyalja Egyetem

o Gazdálkodási és menedzsment

Tomori Pál Főiskola

o Pénzügy és számvitel

o Gazdálkodási és menedzsment

o Nemzetközi gazdálkodás

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

o Pénzügy és számvitel

o Gazdálkodási és menedzsment

o Nemzetközi gazdálkodás

o Kereskedelem és marketing

A pályázat benyújtásának menete

A pályázó jelen weboldalon adhatja be pályázatát a weboldalra történő regisztráció után.
A pályázat során az alábbi adatok megadása szükséges.

A) Alapadatok:

• teljes név

• osztály

• születési hely, idő

• anyja neve

• állandó lakóhely, levelezési cím (amennyiben eltérő)

• állampolgárság

• középiskola neve

• 1. helyen megjelölt felsőoktatási intézmény, képzés

• 2. helyen megjelölt felsőoktatási intézmény, képzés

• 3. helyen megjelölt felsőoktatási intézmény, képzésB) Szociális körülményekre vonatkozó adatok:

• Nyugdíjas/rokkantnyugdíjas eltartók száma.

• Fogyatékossággal élő családtagok száma.

• Nyilatkozat, amennyiben a pályázó árva/félárva.

• Nyilatkozat, amennyiben a pályázót egyedül neveli eltartója.

• Nyilatkozat, amennyiben a pályázó fogyatékossággal élő személy.

• Nyilatkozat, amennyiben a pályázó hátrányos helyzetű / halmozottan hátrányos helyzetű.

• A pályázó állandó lakóhelyének típusa.

• A pályázóval egy háztartásban élő személyek neve, születési ideje, foglalkoztatásra vonatkozó státusza, a pályázóval való rokoni kapcsolat

megnevezése.

• A pályázóval egy háztartásban élő személyek jövedelmét adóhatóság által kiállított jövedelemigazolás vagy munkáltató által kiállított

jövedelemigazolás vagy a jövedelem összegét tartalmazó bankkivonat feltöltésével szükséges igazolni.

• Nyilatkozat, amennyiben a pályázónak vagy családtagjának van tartós betegsége a beteg nevének és a betegség BNO kódjának feltüntetésével.

C) Tanulmányi eredményekre vonatkozó adatok:

A legutolsó 3 lezárt tanév év végén szerzett érdemjegyei az alábbi tantárgyakból:

• matematika

• magyar nyelv és irodalom

• történelem

• idegen nyelv

• gazdasági szakmai tantárgyakD) Tanulmányokon túlmutató egyéb szakmai és sporttevékenységre vonatkozó adatok:

Luca Pacioli Középiskolás Versenyen való részvétel, helyezés elérése.

• A pályázónak a pályázati felületen nyilatkoznia kell a versenyen történő részvétel tényéről, illetve a részvétel évéről.

Amennyiben a pályázó középiskolai tanulmányai során egyéb szakmai és/vagy sporttevékenységet végzett, az alábbi tevékenységekről szükséges nyilatkoznia:

• Megszerzett nyelvvizsga a nyelv, típus és fokozat megnevezésével.

• Tanulmányi versenyen való részvétel a verseny - a Luca Pacioli Középiskolás Versenyen kívül -, a szintjének és a helyezésnek a megnevezésével.

• Sporttevékenység a sportág és az elért eredmény megnevezésével.E) Hitelességet igazoló és egyéb nyilatkozatok:

A pályázati űrlapon a pályázónak az alábbi nyilatkozatokat szükséges megtenni:

• Elolvasta és tudomásul vette a pályázati feltételeket.

• A pályázat hiánytalan leadása saját felelőssége.

• Büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a megadott adatok és mellékletek tartalma hiteles és a valóságnak megfelel.

• Tudomásul veszi, hogy csalás gyanúja esetén az Egyesület bármikor fordulhat a megfelelő hatóságokhoz.

• Tudomásul veszi, hogy a Bíráló Bizottság ellenőrizheti a megadott adatok hitelességét, további igazolásokat kérhet be ennek érdekében.

• Kijelenti, hogy a pályázati űrlapon közölt adatokat saját elhatározásából szolgáltatta.

• Elfogadja az adatkezelési tájékoztatót.

• A támogatáshoz kapcsolódó bármilyen adatváltozás esetén a pályázó köteles 5 munkanapon belül értesíteni a Luca Pacioli Egyesületet.

• Vállalja, hogy sikeres pályázat esetén legalább a támogatás folyósításának időtartama alatt havi rendszerességgel beszámol szakmai tevékenységéről a Luca Pacioli Egyesület számára a pályázati kiírásban meghatározott módon.

• Vállalja, hogy sikeres pályázat esetén hallgatói jogviszony igazolással igazolja a felsőoktatási intézménynél létrejött aktív jogviszonyát.

Feltöltendő dokumentumok

Munkajövedelem igazolására szolgáló dokumentum - az alábbak közül az egyik feltöltése szükséges.

• Adóhatóság/NAV által kiállított jövedelemigazolás vagy ügyfélkapun keresztül, elektronikusan hitelesített jövedelemigazolás az utolsó

adóbevallással lezárt évről. A jövedelemigazolást a NAV-tól kell kérni, amit az adóbevallás alapján állítanak ki. A jövedelemigazolást adóbevallás

NEM helyettesítheti. Amennyiben a jövedelem nulla forint volt, akkor az arról szóló NAV által kiállított igazolást kell mellékelni. Ha a NAV nem ad

ki az adott évre vonatkozó jövedelemigazolást (mert nem nyújtott be adóbevallást), akkor az igazolás kiadásának megtagadását magában

foglaló határozatot kell mellékelni.

• Munkáltató által kiállított jövedelemigazolás a pályázás benyújtását megelőző három hónapra vonatkozóan.

• Jövedelmet alátámasztó bankkivonat a pályázás benyújtását megelőző három hónapra vonatkozóan.

Szociális alapon juttatott jövedelem.

• Családi pótlék folyósításáról bankkivonat vagy készpénzben juttatott összeg esetén az átvételről szóló szelvény, igazolás vagy hatóság által

kiállított igazolás a juttatás összegéről. Amennyiben a pályázó vagy a vele egy háztartásban élő személy sem jogosult már családi pótlékra, akkor

a juttatás megszüntetéséről szóló hatósági igazolás szükséges.

• Amennyiben a pályázó eltartói egyéb állami juttatásban - nyugdíj, csecsemőgondozási díj (csed), gyermekgondozási segély (gyes),

gyermekgondozási díj (gyed), gyermeknevelési támogatás (gyet) - részesülnek, az arra vonatkozó banki átutalásról szóló bizonylatot vagy

készpénzes szelvényt, igazolást szükséges mellékelni.

Minden egyéb forrásból - ingatlan bérbeadásból, pénzügyi instrumentumokkal való kereskedelemből, osztalék kifizetésből - származó jövedelmet banki átutalásról szóló bizonylattal kell igazolni.

Ha a pályázó vagy a pályázóval egy háztartásban élő személy tartós beteg, akkor tartós betegségét a szakellátást nyújtó intézmény szakorvosa által kiállított igazolással szükséges alátámasztani. Az igazolásnak az ápolás időtartamát és a betegség BNO kódját is egyértelműen kiemelve kell tartalmaznia. A háziorvos által kiadott igazolás nem fogadható el.

Ha a pályázó szülei külön élnek vagy elváltak, az egy háztartásban élő szülőnek nyilatkoznia szükséges ennek tényéről. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a havi gyerektartás összegét abban az esetben is, amennyiben az nulla forint.

Árva vagy félárva pályázó esetén az alábbi igazolások valamelyikét szükséges csatolni.

• Árvaellátásról szóló, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított, törzsszámot, valamint az árvaellátás összegét tartalmazó igazolás.

• Az árvaellátás kifizetéséről szóló, 3 hónapnál nem régebbi szelvény vagy bankszámlakivonat vagy banki egyenlegértesítő másolata.

• Amennyiben a pályázó már nem részesül árvaellátásban, akkor az árvaellátás megszűnéséről szóló, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított

határozat szkennelt változatát szükséges feltölteni.

Ha a pályázó hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű, igazolással szükséges alátámasztania ezt a tényt.

Amennyiben a pályázót középfokú tanulmányai során a települési önkormányzat jegyzője a gyámhivatal védelembe vételét rendelte el, vagy a pályázó után rendszeres, a gyermekgondozást segítő ellátást vagy gyermeknevelési támogatást folyósítottak, illetve ha a pályázó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, a lakóhely szerint illetékes gyámhivatal vagy települési önkormányzat jegyzője által kiállított határozat szkennelt változatát szükséges feltölteni.

Helyi önkormányzat vagy egyéb illetékes szerv által kiállított igazolás a pályázó lakcímére bejelentettek számáról.

Motivációs levél - amelynek hiányában a pályázat érvénytelen -, az alábbi formai követelményekkel rendelkezik.

• A motivációs levelet a Luca Pacioli Egyesületnek címezve, keltezés feltüntetésével szükséges elkészíteni.

• Maximum 1 oldal terjedelem megengedett.

• Georgia betűtípus, 12-es betűméret, sorkizárt.

• Minden oldalról 2,5 cm-es margó.

• Élőfejben a pályázó nevét szükséges feltüntetni.

• Kézi aláírás nem szükséges.

• A motivációs levelet pdf formátumban szükséges feltölteni.

Tanári ajánlólevél - amelynek hiányában a pályázat érvénytelen -, az alábbi formai követelményekkel rendelkezik.

• A tanári ajánlólevélnek tartalmaznia kell a pályázó esetleges közösségi tevékenységének részletezését, valamint az indoklást arra vonatkozóan,

hogy a tanár miért tartja érdemesnek a pályázót az ösztöndíj elnyerésére.

• A tanári ajánlólevelet pdf formátumban szükséges feltölteni.

A nyelvvizsga megszerzését a nyelvvizsga-bizonyítvány feltöltésével kell igazolni.

Sporttevékenységről szóló igazolás, amennyiben a pályázó végzett kiemelkedő sporttevékenységet (az elért helyezésről, részvételről szóló oklevél másolata vagy a szervező(k) által kiállított és aláírt igazolás vagy a Luca Pacioli Egyesület által kiadott igazolás sablon kitöltve). Aktív és eredményes sporttevékenységnek számít az elmúlt három évben megyei, regionális és/vagy országos versenyen való részvétel.

A pályázat elbírálása

A benyújtott pályázatokat a Bíráló Bizottság megvizsgálja és értékeli. A Bíráló Bizottság az alábbiakban meghatározott pontrendszer alapján értékeli a benyújtott pályázatokat.

Szempont Pontszám
Szociális körülmények maximum 35 pont
Tanulmányi eredmények maximum 33 pont
Tanulmányokon túlmutató egyéb szakmai és sporttevékenység maximum 25 pont
Motivációs levél maximum 5 pont
Tanári ajánlólevél maximum 2 pont
Összesen Maximum 100 pont

A) Szociális körülmények (maximum 35 pont)

Megnevezés Pontszám
A pályázó bejelentett lakcímére bejelentettek száma 2 pont/fő
Nyugdíjas/rokkantnyugdíjas eltartók száma 2 pont/fő
Fogyatékossággal élő családtagok száma/td> 4 pont/fő
A pályázó árva 5 pont
A pályázó félárva 4 pont
A pályázót egyedül neveli az eltartója 4 pont
A pályázó fogyatékossággal élő 5 pont
A pályázó hátrányos helyzetű 4 pont
A pályázó halmozottan hátrányos helyzetű 6 pont
A pályázó öneltartó 6 pont
A pályázó állandó lakóhelyének típusa
Szülő/eltartó vagy családtag tulajdonában álló ingatlan 0 pont
Bérlemény 2 pont
A pályázónak vagy családtagjának van tartós betegsége 0-5 pont

Egy főre eső havi jövedelem*:
Alsó határ (Ft) Felső határ (Ft) Pontszám
0 40 900 25
40 901 43 900 24
43 901 46 900 23
46 901 49 900 22
49 901 53 900 21
53 901 57 900 20
57 901 61 900 19
61 901 65 900 18
65 901 69 900 17
69 901 73 900 16
73 901 77 900 15
77 901 81 900 14
81 901 85 900 13
85 901 89 900 12
89 901 93 900 11
93 901 97 900 10
97 901 103 900 9
103 901 107 900 8
107 901 111 900 7
111 901 115 900 6
115 901 119 900 5
119 901 123 900 4
123 901 126 900 3
126 901 129 900 2
129 901 132 900 1
132 900 felett 0

*A jövedelemszámításkor a pályázat benyújtását megelőző három hónap összes jövedelmének átlagát kell figyelembe venni.

B) Tanulmányi eredmények (maximum 33 pont)

Az elmúlt három lezárt tanév év végén szerzett érdemjegyeinek egyszerű számtani átlaga alapján számítandó a pontszám. Az alábbi tantárgyak veendők figyelembe:

• Matematika.

• Magyar nyelv és irodalom. (Amennyiben a magyar nyelv és irodalom két külön tantárgyból tevődik össze, ezek egyszerű számtani átlagát szükséges feltüntetni.)

• Történelem.

• Idegen nyelv. (Amennyiben több idegen nyelvet is tanult a pályázó, a fő nyelvből szerzett érdemjegye(ke)t szükséges feltüntetni.)

• Gazdasági szakmai tantárgyak. (Amennyiben több szakmai tantárgyat tanult az elmúlt négy tanévben, a tantárgy megnevezése és az oktatott évben szerzett érdemjegy feltüntetése szükséges. A pontszámítás során ezen tantárgyak egyszerű számtani átlagszámítással kerülnek bevonásba egy egységként.)

• Amennyiben az elmúlt három év valamelyikében nem tanulta a diák az felsorolt tantárgyak valamelyikét, az érdemjegy megadása nem szükséges.

Felső határ (Ft) Alsó határ (Ft) Pontszám
5,00 4,98 33
4,97 4,94 32
4,93 4,89 31
4,88 4,84 30
4,83 4,80 29
4,79 4,75 28
4,74 4,71 27
4,70 4,66 26
4,65 4,62 25
4,61 4,57 24
4,56 4,52 23
4,51 4,48 22
4,47 4,43 21
4,42 4,39 20
4,38 4,34 19
4,33 4,30 18
4,29 4,25 17
4,24 4,20 16
4,19 4,16 15
4,15 4,11 14
4,10 4,07 13
4,06 4,02 12
4,01 3,98 11
3,97 3,93 10
3,92 3,88 9
3,87 3,84 8
3,83 3,79 7
3,78 3,75 6
3,74 3,70 5
3,69 3,66 4
3,65 3,61 3
3,60 3,56 2
3,55 3,50 1
3,50 alatt 0

C) Tanulmányokon túlmutató egyéb szakmai és sporttevékenység (maximum 25 pont)

Luca Pacioli Középiskolás Verseny.

• A Luca Pacioli Középiskolás Versenyen elért dobogós helyezésért 25 pont kerül jóváírásra.

• A döntőbe jutás dobogós helyezés elérése nélkül 20 ponttal kerül jutalmazásra a pályázat során.

• A versenyen való részvétel döntőbe jutás nélkül 10 pontot ér.

Luca Pacioli Középiskolás Versenyen kívüli szakmai tevékenység.

Nyelvvizsga (maximum 10 pont)*

Írásbeli Szóbeli Komplex
Alapfokú 1 pont 1 pont 2 pont
Középfokú 2,5 pont 2,5 pont 5 pont
Felsőfokú 4 pont 4 pont 8 pont

*Azonos nyelvből tett több különböző szintű nyelvvizsga esetén a legmagasabb szintű nyelvvizsga számítható az értékelésnél.

Tanulmányi verseny (maximum 15 pont)

Részvétel 3. helyezés 2. helyezés 1. helyezés
Iskolai 2 pont 4 pont 5 pont 6 pont
Városi 5 pont 8 pont 8 pont 9 pont
Megyei 6 pont 8 pont 8 pont 9 pont
Regionális 7 pont 9 pont 9 pont 10 pont
Országos 8 pont 10 pont 12 pont 13 pont
Nemzetközi 9 pont 10 pont 13 pont 15 pont


Sporttevékenység (maximum 8 pont)

Megnevezés Pontszám
Aktív és eredményes sporttevékenység 5 pont
Olimpiai kerettagság, valamint világ- vagy Európabajnokságon elért 1-10. helyezés 8 pont


D) Motivációs levél (maximum 5 pont)

E) Tanári ajánlólevél (maximum 2 pont)

Az objektív szempontrendszer alapján a Bíráló Bizottság rangsorolja a pályázókat. Az így kialakított rangsor alapján kiválasztja a legtöbb pontszámot elérő pályázókat. Pontegyezőség esetén a Bíráló Bizottság egyedi megítélés alapján dönt a nyertes pályázók személyét illetően.

Pénzügyi támogatásban legfeljebb 20 fő részesülhet.

Azon hallgató jogosult a támogatás elnyerésére, aki az alábbi feltételeket együttesen teljesíti.

• Hiánytalan és érvényes pályázatot nyújtott be a megfelelő módon és felületen a Luca Pacioli Egyesület számára.

• Felvételt nyert a jelen kiírásban meghatározott felsőoktatási intézmények meghatározott képzésének valamelyikére.

• Vállalja, hogy legalább a támogatás folyósításának időtartama alatt havi rendszerességgel beszámol szakmai tevékenységéről a Luca Pacioli

Egyesület számára.

A Luca Pacioli Egyesület határozhat úgy, hogy a pénzügyi támogatásban részesülő pályázókon kívül további kiváló pályázókat is segít. Ezen pályázók ösztöndíjban nem részesülnek, viszont egy-egy szakmai mentor nyújt nekik segítséget az egyetemi pályájuk kezdetén.

Beszámolás

A nyertes pályázóknak havi szinten szükséges beszámolniuk a Luca Pacioli Egyesület számára. A beszámolókra 2023. szeptembertől 2024. januárig minden hónap utolsó 10 napja során kerül sor.
A beszámoló formája: online szóbeli beszélgetés.
A beszámoló alatt minden nyertes pályázó a Luca Pacioli Egyesület kijelölt tagjával, egy mentorral körülbelül 30 perces beszélgetést folytat, amely során felvázolja szakmai előrehaladását.
A mentor továbbá legalább a támogatás folyósításának ideje alatt segíti a nyertes pályázót felsőfokú tanulmányinak elkezdésében, valamint szakmai előrehaladásában, személyes támogatást nyújt számára.
Amennyiben a beszámolóra a nyertes pályázón kívül álló okok miatt nem kerül sor a megadott időn belül, a beszámolót mielőbb pótolni szükséges. Egyéb szankciók nem vonatkoznak rá. Azonban ha a beszámoló a pályázó által tanúsított magatartás miatt marad el, a további támogatás nem folyósítható számára.

A támogatás folyósítása


A Luca Pacioli Kiválósági Díjat maximum 20 fő nyerheti el. A támogatás összege nettó 100.000 Ft/fő.

Sikeres pályázat esetén a Luca Pacioli Egyesület vagy az Egyesület partnere támogatási szerződést vagy ösztöndíjszerződést köt a pályázóval.

A pályázó legkésőbb tárgyév szeptember 15-ig hallgatói jogviszony igazolással alátámasztja a megjelölt felsőoktatási intézménynél létrejött aktív hallgatói jogviszonyát. Amennyiben ezt elmulasztja, nem folyósítható számára támogatás.

A támogatás folyósításának időszaka alatt minden hónap utolsó napjáig a pályázati kiírásban meghatározott módon beszámol az adott hónapban végzett szakmai tevékenységéről. Amennyiben ez nem történik meg, további támogatás nem folyósítható számára.

A támogatás folyósítása a további esetekben szintén megszűnik:

• A hallgatói jogviszony megszűnésével.

• A pályázó által benyújtott, a támogatás megszüntetésére irányuló kérelem esetén.

• A Luca Pacioli Egyesület szellemiségét sértő, a pályázó által tanúsított magatartás esetén.

A támogatás folyósítása négy részletben történik: október elején a teljes elnyerhető összeg ötödének kétszerese, novemberben, decemberben és januárban pedig az ötöde kerül átutalásra.

A támogatás átutalása minden érintett hónap 10. napjáig történik meg. Az utalást kezdeményező szervezet nevét, valamint az utalás további részleteit a támogatási szerződés tartalmazza.

A pályázó a számára folyósított támogatás összegét szabadon felhasználhatja.

Időbeli ütemezés


Pályázási időszak: 2023. február 6. – 2023. március 27.
Pályázatok elbírálása: 2023. március 28. – 2023. április 3.
Pályázók értesítése: 2023. április 4. – 2023. április 6.
Szerződéskötés a nyertes pályázókkal: 2023. április 11. – 2023. április 20.
Hallgatói jogviszonyigazolás elküldésének határideje: 2023. szeptember 15.
Támogatás folyósítása havonta: 2023. október 1. – 2024. január 10.

Értelmezések


Árva: az a 25 évnél fiatalabb személy, akinek mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és nem fogadták örökbe.

Félárva: az a 25 évnél fiatalabb személy, akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták örökbe.

Fogyatékossággal élő pályázó: az a pályázó, aki

• fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy

technikai segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul vagy

• munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ez az állapot egy éve tart

vagy előreláthatólag még legalább egy évig fennáll.

Hátrányos helyzetű a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 67/A.§ (1) bekezdés alapján:
„Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

• a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba fogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

• a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

• a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.”

Halmozottan hátrányos helyzetű a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 67/A.§ (2) bekezdés alapján:

Halmozottan hátrányos helyzetű:

• az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,

• a nevelésbe vett gyermek,

• az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

Tartósan beteg: az a személy, aki egészségi állapotára figyelemmel előreláthatóan három hónapnál hosszabb időtartamban ápolásra, gondozásra szorul.

Öneltartó: az a hallgató, aki havi rendszeres jövedelemmel rendelkezik, havi rendszeres jövedelme eléri vagy meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum (168/1997. (X.6) Korm. rendelet 11.§ alapján) 140%-át és havi rendszeres kiadásait saját maga fedezi szülői és/vagy hozzátartozói támogatás nélkül. Nem minősül öneltartónak az, akinek a kiadásai meghaladják a bevételeit.

Eltartó: az a személy, aki saját jövedelemmel rendelkezik és a pályázó háztartásának része. Minden esetben eltartónak számít a pályázó szülője, a pályázó nevelőszülője, nyugdíjas személy, rokkantnyugdíjas személy, háztartásbeli személy.

Álláskereső: az a személy, aki

• a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és

• oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és

• öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és

• az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb keresőtevékenységet sem folytat, és

• elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit

• az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.

Háztartásbeli: az a személy, aki nem rendelkezik állandó jövedelemmel és nincs hallgatói/tanulói jogviszonya, valamint nem minősül álláskeresőnek.